Leasing a tarcza podatkowa

Leasing a tarcza podatkowa

Korzyści związane z leasingiem, jako formą finansowania działalnością są znacznie wyższe niż można początkowo sądzić.

Dlatego wśród firm jest on coraz bardziej popularny. W tym artykule skupimy się się na leasingu operacyjnym ponieważ jest to najprostsza i najbardziej powszechna forma.

Leasing ma wiele podobieństw z kredytem. Przykładowo przy leasingu, jak i przy kredycie, też płaci się miesięczne raty, należy posiadać wkład własny, odpowiednią historię. Zasadniczą różnicą jest forma własności. Właścicielem przedmiotu umowy jest leasingodawca, a nie klient.

Z praktycznego punktu widzenia nie ma to większej różnicy, ale niesie to za sobą konkretne korzyści jeśli chodzi o finanse przedsiębiorstwa.

Korzyści podatkowe

Podstawową korzyścią wynikającą z leasingu jest tzw. tarcza podatkowa, czyli kwota zaoszczędzonego podatku dochodowego z tytułu zaliczenia opłat leasingowych, w koszty prowadzenie działalności. Dzięki temu zmniejsza się podstawa opodatkowania.

Kolejną zaletą jest możliwość sterowania poziomem kosztów. Przykładowo przedsiębiorca może zdecydować o wysokości udziału własnego. Decydując się na wysoki wkład własny może znacząco podnieść koszty działalności w pierwszym miesiącu trwania umowy.

Oczywiście wysoki udział własny wpływa na obniżenie rat leasingowych. Raty leasingowe, a konkretnie część netto stanowi koszt uzyskania przychodu, a VAT podlega odliczeniom.

Przedsiębiorca może też wpływać na wysokość rat, a tym samym wysokości miesięcznych odpisów poprzez dobór okresu trwania umowy (najczęściej od 2 do 5 lat).

Wprowadzenie do leasingu - wybierz temat: