Umowa leasingu - co warto sprawdzić?

Umowa leasingu - co warto sprawdzić?

Przed zawarciem umowy warto się zapoznać z jej treścią, dlatego w ramach niniejszego artykułu omawiamy kluczowe elementy umowy leasingu. Wzorocowa umowa leasingu zawiera:

Uczestników umowy

Mimo że umowa zawierana jest pomiędzy firmą leasingową, a klientem, który prowadzi działalność gospodarczą, to nie są oni jedynymi osobami w umowie. Oprócz nich zawsze znajdują się informacje na temat zbywcy, czyli firmy lub osoby, od której firma leasingowa nabywa środek trwały. Umowa leasingu będzie miała lepsze warunki, jeśli będzie się w niej znajdował także poręczyciel. Jeśli zdarzy się tak, że osoba, która podpisała umowę na leasing nie będzie dłużej w stanie wypełniać jej warunków, to zobowiązanie zostanie przejęte właśnie przez poręczyciela.

Warunki umowy

Jeśli klient doszedł już do podpisania umowy to znaczy, że spełnił wszystkie wymagania, które stawia firma leasingowa. Po podpisaniu umowy dostanie nowy środek trwały ale też będzie zobowiązany do tego, żeby przestrzegać warunków umowy. Umowa na leasing zawiera wszystkie niezbędne informacje o tym co wolno i czego nie wolno robić z danym środkiem trwałym. Każdy kto planuje podpisanie umowy leasingowej musi mieć świadomość ograniczeń, które z nią się wiążą.

Ograniczenia umowne

Na pewno trzeba zapoznać się z tym, jakie ograniczenia i zakazy nałożone są na każdego użytkownika. Jeśli nie przystosuje się do nich, a firma leasingowa wykaże, że złamał dany zakaz to klient będzie musiał zapłacić karę. Trzeba pamiętać również o tym, że spóźnianie się z opłatami ratalnymi będzie wiązało się z dodatkowymi opłatami w postaci odsetek. Umowa leasingowa posiada informacje także o tym, w jakich przypadkach leasing może zostać zerwany, a środek trwały odebrany od klienta leasingowego.

Ogólne Warunku Umowy Leasingu (OWUL)

To właśnie w Ogólnych Warunkach Umowy Leasingu znajduje się wykaz postępowania firmy leasingowej w każdym przypadku. Jeśli umowa leasingu zawarta została na samochód osobowy, to będą tam informacje o tym, co robi firma w przypadku stłuczek, szkód całkowitych, wyjazdu leasingowanym pojazdem za granicę i wiele więcej. Znajdują się tam także szczegółowe informacje o zakazach i ograniczeniach wynikające z korzystania z środka trwałego, na który podpisana została umowa na leasing. Każdy, kto jest zainteresowany leasingiem powinien się z OWUL-em szczególnie dokładnie zapoznać.

Wprowadzenie do leasingu - wybierz temat: