Leasing operacyjny lub finansowy

Leasing operacyjny lub finansowy

Leasing operacyjny, lub finansowy to dwie z wielu możliwości finansowania zakupu auta przez przedsiębiorstwa. Oba te rozwiązania posiadają jednak swoje cechy charakterystyczne, które pozawalają firmom na wybór korzystniejszej dla niej formy leasingowania.

Opcja leasingu dla firm podzielona została na dwie kategorie, które nieco się od siebie różnią. Podstawą dokonania tego podziału jest prawo podatkowe. Co do zasady przedsiębiorstwo może więc zdecydować się na:

  • leasing operacyjny (inaczej bieżący) lub
  • leasing finansowy (zwany także kapitałowym)
Jakie są pomiędzy nimi różnice?

Leasing operacyjny

Można stwierdzić, że to właśnie leasing operacyjny cieszy się większym powodzeniem. W jego przypadku przedmiot leasingu - samochód, przyczepa, czy motorówka - pozostaje elementem majątku firmy udzielającej leasingu, czyli tak zwanego leasingodawcy. Powoduje to, że odpisy amortyzacyjne dokonywane są właśnie przez leasingodawcę. Z kolei leasingobiorca do kosztów uzyskania przychodu zalicza uiszczane co miesiąc raty oraz wpłatę inicjacyjną - początkową. Dodatkowo przy leasingu operacyjnym podatek VAT naliczany jest dla każdej raty, więc traktowany jest on nie jako dostawa towaru, a świadczenie usługi.

Leasing finansowy

Z kolei w przypadku leasingu finansowego jego przedmiot wpisany zostaje do majątku leasingobiorcy. Dzięki temu może on do kosztów uzyskania przychodu zaliczyć odpisy amortyzacyjne oraz część odsetkową każdej z rat. Co warte zaznaczenia, okres amortyzacji przedmiotu leasingu jest tu zbliżony do normatywnego okresu amortyzacji. Dodatkowo, leasing finansowy postrzegany jest jako dostawa towaru, a co za tym idzie podatek VAT jest w jego przypadku naliczany w całości w momencie przekazania przedmiotu leasingu leasingodawcy.

Przed dokonaniem decyzji o skorzystaniu z leasingu operacyjnego, lub finansowego należy więc przyjrzeć się różnicom obu rozwiązań, porównać je względem ewentualnych korzyści rozliczeniowych oraz oczywiście wybrać korzystniejszą z dwóch opcji.

Wprowadzenie do leasingu - wybierz temat: