Leasing zwrotny samochodu osobowego

Leasing zwrotny samochodu osobowego

Specyficzną odmianą leasingu jest tzw. leasing zwrotny. Jego głównym celem jest poprawa płynności finansowej firmy oraz uwolnienie zamrożonych środków finansowych.

Wyjaśnijmy zatem co to jest leasing zwrotny (z ang. sale and lease back) jest szczególną formą transakcji leasingu, przybierającą postać zarówno operacyjną, jak i finansową. Cechą charakterystyczną w tym wypadku jest powiązanie umowy leasingowej z występującą przed nią umową sprzedaży. Zasada jest prosta - przedsiębiorca sprzedaje firmie leasingującej nabyte przez siebie składniki majątku (np. samochód osobowy). Jednocześnie zastrzega, iż prawo do dalszego korzystania z nich, na warunkach zawartych w umowie leasingowej, będzie należało do niego. Od chwili zawarcia takiego kontraktu, właścicielem danego składnika majątku w sensie prawnym staje się finansujący (nabywca). W rzeczywistości jednak, z danego samochodu, czy maszyny w dalszym ciągu korzysta ta sama firma (często nie opuszcza on nawet terenu lub zakładu należącego do danej firmy). Warto przy tym zaznaczyć, iż przedmiotem leasingu zwrotnego może być praktycznie każdy składnik majątku, podlegający amortyzacji.

Jakie korzyści z takiej formy finansowania?

Leasing zwrotny to rozwiązanie dobre dla firm, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej i potrzebują szybkiego zastrzyku pieniędzy. Konstrukcja tego typu umowy powoduje, iż firma, dzięki sprzedaży składnika majątku zwiększa swoje aktywa obrotowe, które następnie może wykorzystać w taki sposób, by przynosiły szybszy i większy dochód, przy jednoczesnej możliwości korzystania ze zbytych środków trwałych.

Takie zwiększenie płynności finansowej może okazać się przydatne nie tylko w sytuacji kryzysu w firmie, ale również w momencie, gdy trafia się intratna okazja inwestycyjna lub przedsiębiorca zamierza starać się o kredyt.

W zależności od zapisów zawartych w umowie, przedmiot leasingu może pozostać u pierwotnego właściciela lub też zostać "zwrócony" firmie leasingującej.

Jakie wady leasingu zwrotnego?

Leasing zwrotny nie jest jednakowo opłacany w przypadku wszystkich samochodów osobowych. Z uwagi na szybką amortyzację tego typu środków trwałych, rozwiązanie to jest dostępne dla stosunkowo młodych samochodów (nie starszych niż 3 lata).

Problem może powstać przy wycenie środka trwałego, sprzedaży firmie leasingującej należy bowiem dokonać po cenie rynkowej, która najczęściej okazuje się niższa niż wartość, w jakiej składnik majątku został zewidencjonowany. W ten sposób przedsiębiorca traci na jego odsprzedaży.

Inną trudną kwestię stanowi podatek VAT, szczególnie w sytuacji, gdy właściciel firmy (która nie trudni się odsprzedażą pojazdów) zakupuje dany samochód z myślą o odsprzedaniu go firmie leasingującej. W takich przypadkach organy podatkowe uznają najczęściej, że z tytułu zakupu takiego pojazdu podatnik może odliczyć jedynie 60 proc. VAT, ale nie więcej niż 6 tys. zł. Z kolei sprzedaż tego składnika majątku powinien opodatkować właściwą stawką VAT w całości stawką 23 proc. (pod warunkiem, że używa tego samochodu przez okres krótszy niż sześć miesięcy; zasada ta obowiązuje do końca 2013 roku, od 2014 roku transakcja taka praktycznie zawsze będzie wymagała opodatkowania).

Firmy leasingowe, jak pokazuje praktyka, często naliczają sobie niemałe marże za odkupienie pojazdów i przejęcie ryzyka utraty wartości oraz ich odsprzedaży.

Jak zatem widać, leasing zwrotny samochodu osobowego w określonych sytuacjach może okazać się bardzo dobrym rozwiązaniem. Przed podjęciem decyzji o skorzystaniu z tej formy pozyskania zastrzyku pieniędzy dla firmy, należy się jednak bardzo dokładnie zastanowić, przeanalizować wszystkie za i przeciw oraz odnaleźć ofertę, która wyda się najbezpieczniejsza, a rozwiązania w niej zaprezentowane spełnią oczekiwania przedsiębiorcy.

Wprowadzenie do leasingu - wybierz temat: